การส่งผลงาน

  1. อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอ โดยมี #KrungsriImaxVideoContest2023 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #KrungsriImaxVideoContest2023 #ดูหนังง่ายง่ายได้ด้วยกรุงศรีแอป
  2. อัปโหลดคลิปช่องทางที่ผู้สมัครเลือกในการอัปโหลดคลิปของท่านเพียงแค่ 1 แพลตฟอร์มเท่านั้น
    (Tiktok, Instagram, YouTube, Facebook)
  3. อัปโหลดคลิปที่ www.krungsriimaxvideocontest.com พร้อมแนบลิงก์ของคลิปแพลตฟอร์มที่เลือก ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2566 จนถึง
    เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน)
 

การติดตามผลงาน

 

ทีมงานจะอัปโหลดผลงานของผู้เข้าประกวดบน Major Group YouTube Channel ภายใน 1-2 วันหลังจากผู้เข้าประกวดส่งผลงาน สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.youtube.com/user/majortrailer > Playlist: Krungsri IMAX Video Contest 2023

 
menu