การมอบรางวัล                                                                                              

ผู้เข้าประกวดที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลและถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่โรงภาพยนตร์ IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน
(วันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

   - เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท

   -ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

   - เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท

   - ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

   - เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

   - ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

4. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล

  - เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

  - ประกาศนียบัตร

menu