การมอบรางวัล                                                                                              

ผู้เข้าประกวดที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลและถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่โรงภาพยนตร์ IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน
(วันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

   - เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท

   -ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

   - เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท

   - ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

   - เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

   - ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

4. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล

  - เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

  - ประกาศนียบัตร

 

ประกาศผลการแข่งขัน

1. รางวัล ชนะเลิศ

เงินรางวัล 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

จัดทำโดย นายภูวดล  ปวงปะชัง

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

เงินรางวัล 40,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

ชื่อทีม

ทีม เเลม่อนสเปซ - Lemonspace

จัดทำโดย

นายธีรภัทร์  มาสระคู และ นางสาวอนุสรา  ศรีขวัญ

 

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล 30,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

ชื่อทีม

ทีม อิ๊ว โปรดักชั่น - EW Production

จัดทำโดย

นายวัลลภ  ทองแดง และ นายวิชยุตน์   วิจิตรธำรงศักดิ์

 

4. รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 5,000 บาทจำนวน 10 รางวัล

1. ชื่อทีม

ทีมวันเวย์ สตูดิโอ - ONE WAY STUDIO

จัดทำโดย

นายศุภณัฐ  โอดจันทึก และ นางสาวบงกช  ฉิมจินดา

2. ชื่อทีม

ทีมอันไทเทิลด์ ยูไนเต็ด โปรดักชั่น -  Untitled (ยูไนเต็ด) Production

จัดทำโดย

นายธนวัฒน์  ศิริกุลปิยรัตน์ และ นายเจษฎา   ลลิตสุรเดช   

3. ชื่อทีม

ทีมกรุงศรีมีอะไร - Krungsri mee a rai

จัดทำโดย

นายกมลชัย ผมไผ และ นายสุรพัศ มะลิซ้อน

4. ชื่อทีม

ทีม 88SFILM - 88SFLIM

จัดทำโดย

นายรัฐเขตต์  ปาปิม และ นายพิมพ์ชนก  เอกสุวรรณ

5. ชื่อทีม

ทีมนอยว่ะ - Noiwa

จัดทำโดย

นางสาวภาวนาพร  หวังพรพระ และ นางสาวบุณยานุช  เลิศดี

6. ชื่อทีม

ทีมแอคทีฟ โปรดักชั่น - Active Production

จัดทำโดย

นางสาวพรธิดา  ลอมไธสง และ นายหิรัญ บุญมา

7. ชื่อทีม

ทีมร้ายกาจ - Raiguard

จัดทำโดย

นายวรเมธ  ใจมิภักดิ์ และ นายวรรณภพ  ยีอูหมัด

8. ชื่อทีม

ทีมเจี่ยมเจี้ยม - ChiamChiam

จัดทำโดย

นายนรินทร์ธรา  สัจจชลพันธ์ และ นายกฤตนัย เฟิร์ก

9. ชื่อทีม

ทีมท็อปกันทัวริสโม - Topgun Turismo

จัดทำโดย

นายกษิดิศ เสริมศรี และ นายชนัฎฐ์พล  ครินชัย

10. ชื่อทีม

ทีมนอนดึก โปรดัคชั่น - NornDuek Production

จัดทำโดย

นายปิยะราชย์  จันทร์ศรีบุตร และ นายณพนต์  อินทรสิงห์

menu