1. รางวัล ชนะเลิศ
นายภูวดล  ปวงปะชัง
https://www.youtube.com/watch?v=GiG6uPLwka8            

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม เลม่อนสเปซ - Lemonspace
https://www.youtube.com/watch?v=nzc2JC1lil0

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม อิ๊ว โปรดักชั่น - EW Production
https://www.youtube.com/watch?v=m5EHpAEAxqs

รางวัลชมเชย
1. ทีมวันเวย์ สตูดิโอ - ONE WAY STUDIO
https://www.youtube.com/watch?v=TiqownVLmIE

2. ทีมอันไทเทิลด์ ยูไนเต็ด โปรดักชั่น -  Untitled (ยูไนเต็ด) Production
https://www.youtube.com/watch?v=oW8yXTe79sk

3.ทีมกรุงศรีมีอะไร - Krungsri mee a rai
https://www.youtube.com/watch?v=Z6KTeEGgTBQ

4. ทีม 88SFILM - 88SFLIM
https://www.youtube.com/watch?v=-sHe-0D-2Zg

5. ทีมนอยว่ะ - Noiwa
https://www.youtube.com/watch?v=n0F6-dIPEd4

6. ทีมแอคทีฟ โปรดักชั่น - Active Production
https://www.youtube.com/watch?v=oqso5UdY4Is

7. ทีมร้ายกาจ - Raiguard
https://www.youtube.com/watch?v=0TC4NUehbF0

8. ทีมเจี่ยมเจี้ยม - ChiamChiam
https://www.instagram.com/p/CwhypuxKPL9/

9. ทีมท็อปกันทัวริสโม - Topgun Turismo
https://www.tiktok.com/@hichanra/video/7278783405490310405?_r=1&_t=8fi9VXpRGU5

10. ทีมนอนดึก โปรดัคชั่น - NornDuek Production
https://www.youtube.com/watch?v=ZTkAk5MplyA

 

menu