จองคิวถ่ายภาพยนตร์

การใช้สถานที่ถ่ายทำที่ โรงภาพยนตร์ IMAX
กรณีที่ 1 : ถ่ายทำที่โรงภาพยนตร์ ต้องปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ดังนี้
 1. ผู้สมัครสามารถเข้ามาถ่ายทำที่โรงภาพยนตร์ IMAX ได้ ต้องจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ www.krungsriimaxvideocontest.com
  ล่วงหน้าโดยจำกัดจำนวนคนไม่เกิน 5 คน ต่อการถ่ายทำรายละเอียดดังนี้
  • ในโรงภาพยนตร์ ให้ถ่ายทำได้เฉพาะวันพุธ เวลา 10.00-11.00 น.
  • นอกโรงภาพยนตร์ IMAX ให้ถ่ายทำได้วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น.
 2. ผู้สมัครและทีมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาการถ่ายทำ
 3. ทีมงาน IMAX ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้และเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการถ่ายทำในพื้นที่ทุกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
กรณีที่ 2 : ไม่ใช้โรงภาพยนตร์ในการถ่ายทำ สามารถถ่ายทำได้ตามโครงเรื่องของท่าน หรือหากต้องการใช้ภาพจาก Stock และคลิปโปรโมตโครงการได้ที่ www.krungsriimaxvideocontest.com

 

ข้อบังคับในการเข้าจองคิวเข้าถ่ายที่โรงภาพยนตร์

 

 1. จองล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเข้ามาถ่ายทำ อย่างน้อย 3 วัน
 2. การใช้เวลาในสถานที่ในแต่ละรอบ คือ ภายในโรงภาพยนตร์ IMAX จองใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง และ ภายนอกโรงภาพยนตร์ IMAX
  จองใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนคนของสถานที่ อย่างเคร่งครัด
 4. ผู้สมัครจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาตลอดการถ่ายทำ
 5. ทีมงานจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ไว้ให้และเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการถ่ายทำในพื้นที่ทุกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

 

menu